Ansatte

Oversikt over medarbeidere i Romsdal tingrett.

Dommere:

Sorenskriver Svein Eikrem

Tingrettsdommer Oddne Hansen

Tingrettsdommer Eli Brusdal

Dommerfullmektig Ragnhild Camilla Pedersen

Saksbehandlere:

Rådgiver Sissel Dørum Lillebakk

Rådgiver Tine Dørum

Førstekonsulent Eli Karin Liabø Løvås

Førstekonsulent Anne Marie Falch Melsæter

Konsulent Torill Jenset

Konsulent Marit Solli

 

 

 

Til toppen