Separasjon og skilsmisse

mekling med tre personer ved ett bord
Skilte eller separerte som ikke blir enige om fordelingen kan be om offentlig skifte.

Ektefeller og registrerte partnere har vanligvis verdier som skal deles ved skilsmisse eller separasjon, hvis ikke annet er spesielt avtalt. Typiske avtaler kan være ektepakt, eller gaver og arv hvor giver har bestemt særeie.

Ved ekteskapets/partnerskapets opphør skal normalt to formuer deles. Hovedregelen er at hver av ektefellene først kan trekke fra midler til å dekke gjelden som hver av dem måtte ha. Deretter skal den andre ektefellen ha halvdelen av formuen.

Hvis du er separert eller skilt, og dere ikke blir enige om deling av felleseiet, kan du begjære offentlig skifte.

Til deg som begjærer offentlig skifte:

Hva skal begjæringen om offentlig skifte inneholde?

  • navn, adresse, fødselsdato (helst fødselsnummer) for begge
  • opplysninger om siste felles adresse
  • kopi av separasjons- eller skilsmissebevilling (eller dom)
  • opplysninger om avtaler, ektepakter og annet
  • oversikt over aktiva og passiva dere hadde ved skjæringstidspunktet
    (kontoutskrifter og selvangivelser for forrige år), som vanligvis er det tidspunktet dere flyttet fra hverandre

Saksgang

Når tingretten mottar begjæringen, vil vi vanligvis innkalle partene og eventuelle advokater til et meklingsmøte. 

Ofte klarer partene å bli enige i møtet.

Åpning av offentlig skifte

Hvis partene fortsatt ikke er enige etter meklingsmøtet, kan retten åpne offentlig skifte. Dette betyr at uenighetene/tvistene avgjøres av retten.

Hva koster det å begjære offentlig skifte?

Du må betale rettsgebyr på kr 2 344 før meklingsmøtet holdes.

Hvis dere ikke kommer til enighet i møtet, og du ønsker at det skal åpnes offentlig skifte, må du betale kr 9 962 til sikkerhet for omkostningene ved skiftet.

Når offentlig skifte åpnes uten meklingsmøte, må du betale
kr 12 306.

Verdt å merke seg

Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan du ikke begjære offentlig skifte.

Om innholdet på denne siden

Fagstoffet er hentet fra Oslo byfogdembetes nettside

Til toppen