Ansatte

 

Sorenskriver:

 

Frank Kjetil Olsen

Tingrettsdommer:

Audun Bendos Rydmark

Dommerfullmektiger: 

Camilla Elisabet Jacobsen

Ørjan Torsteinsen Walseth

 Saksbehandlere:   

 

Ket Olufsen

Siv Olufsen

Ann Charlotte Strand Løkstad

 

Til toppen