Informasjon om koronatiltak i Sør-Gudbrandsdal tingrett

Tiltak som følge av koronasituasjonen 

Vi ønsker å følge opp Regjeringens koronatiltak for å hindre smitte i befolkningen. Vi ber dere derfor om å ringe eller sende e-post til tingretten dersom dere har spørsmål til oss.

Parter, aktører og andre med nødvendige ærend har normal tilgang til tinghuset. Journalister har adgang til tinghuset og kan følge rettsmøter etter avtale.

ARV OG SKIFTE

Skjema som skal leveres tingretten i forbindelse med arv og skifte kan legges i postkassen til venstre på innsiden av døren.

Dersom du har spørsmål om dødsfallsbehandlingen kan du ringe 61022900 eller sende e-post til sor-gudbrandsdal.tingrett@domstol.no.

NOTARIALBEKREFTELSER

Dersom du har behov for notarialbekreftelse ber vi deg om å ringe tingretten på telefon 610 2900 eller sende e-post til sor-gudbrandsdal.tingrett@domstol.no  for å avtale tid for oppmøte.

ANDRE HENVENDELSER

Ring 61022900 eller sende e-post til sor-gudbrandsdal.tingrett@domstol.no

Til toppen