Ledige stillinger

Dommerfullmektig

Ved Sør-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal tingretter blir det ledig en stilling som dommerfullmektig med kontorsted på Lillehammer. Tiltredelse så snart som mulig etter          1. november 2020.

Sør-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal tingretter blir i dag ledet av en felles sorenskriver. Til sammen har de to domstolene to tingrettsdommere, to dommerfullmektiger og åtte saksbehandlere. Det må påregnes noe reisevirksomhet mellom domstolene og førerkort er derfor en fordel.

Ansettelse og lønn etter gjeldende dommerfullmektigavtale. Politiattest vil bli krevd.

For nærmere opplysninger om stillingen kan sorenskriver Elisabeth B. Løvold kontaktes på telefon 610 22900.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til sor-gudbrandsdal.tingrett@domstol.no innen 30. september 2020.

Til toppen