Koronasituasjonen

Informasjon om hva som skjer i Sør-Østerdal tingrett som følge av koronasituasjonen

Adgang til tinghuset

Tingretten har innført ulike tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. På grunn av faren for smitte, skal færrest mulig komme til tinghuset. Derfor er tinghuset kun åpent for besøkende og publikum etter avtale.

Parter, aktører og andre med nødvendige ærend har normal tilgang til tinghuset.

Journalister har adgang til tinghuset og kan følge rettsmøter etter avtale.

Ingen utsettelse av saker

Sør-Østerdal tingrett har som mål å behandle alle berammede saker fremover. Ingen saker skal i utgangspunktet utsettes.

Sakene behandles på ulike måter, som fysiske rettsmøter i tinghuset, som fjernmøter, ved skriftlig behandling eller i en kombinasjon av disse alternativene. Saker med meddommere behandles i rettssal. Den nasjonale smittevernveilederen er førende for all aktivitet i tingretten.

Se film om smittevern i domstolene

Smitteverntiltak i domstolen under koronapandemien (tekstet på norsk bokmål)

Infection control measures in court during the corona pandemic (english subtitles)

Til toppen