Pressetjenester

Pressetjenesten https://presse.domstol.no er lukkede sider for media hvor Sør-Trøndelag tingrett publiserer berammingsliste, dommer og tiltaler. Også søknad om tilgang skjer fra denne siden (både innlogging og søknad krever elektronisk identifikasjon).

Utleggelse på disse sidene er basert på tillit til at media vil benytte opplysningen på en forsvarlig måte i samsvar med god presseskikk. Publisering av opplysninger fra disse sidene skjer under den enkelte organs selvstendige redaktøransvar. De lukkede pressetjenestene inneholder informasjon om når rettsakene går (berammingslistene) for alle tingretter og lagmannsretter. I tillegg inneholder sidene rettsavgjørelser og tiltaler fra domstoler som har elektroniske pressemapper.

Se forklaring til forkortelser av domstolenes navn.

Til toppen