Om Sør-Trøndelag tingrett

Sør-Trøndelag fasade.jpg

 

OBS! Vi holder stengt 31. mars 2021.

 

Sør-Trøndelag tingrett er landets nest største fullfaglige domstol. Rettskretsen omfatter 13 kommuner.

Tingretten er lokalisert i Trondheim tinghus.

Sør-Trøndelag tingrett har felles ledelse med Fosen tingrett.

Domstolens oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Ansatte

Sør-Trøndelag tingrett har tilsammen 50 ansatte.

De 13 kommunene i rettskretsen:

Heim, Holtålen, Trondheim, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun og Tydal kommune

Til toppen