Vigsler/Notarius publicus

Notarius publicus samt avdeling for skifte, konkurs og tvangssalg har åpent kl. 08:00 - kl. 15.00 fra mandag til fredag på alminnelige arbeidsdager.

Notarius publicus er en embetsmann som utfører notarialforretninger. Det vil si at han med sin underskrift sikrer beviset for visse rettslige handlinger. Sør-Trøndelag tingrett er notarius publicus for Trondheim og de øvrige kommunene i tingrettens nedslagsfelt. Notarius publicus gir notarialbekreftelser på ulike typer dokumenter.

Timebestilling på notarial skjer på telefon 73 54 24 00 eller
mail sor-trondelag.tingrett@domstol.no 

 

Til toppen