Andre stillinger i domstolene

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Domstolene er ikke bare dommere, mange jobber også med blant annet administrasjon, sikkerhet og som ingeniører.

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstolene:

 

Stavanger tingrett - faste forsvarere og fast bistandsadvokat - Søknadsfrist 13.04.2020

Bergen tingrett - 2-3 midlertidige stillinger som saksbehandler - Søknadsfrist 20.04.2020


 

 

 

 

 
 

 

  

 


 


 

 

 

 


 

  

 
 


 

Til toppen