Korona – smittevernregler, saksavvikling, notarial, arv og skifte m.m.

På grunn av situasjonen med koronaviruset gjør vi tiltak i tråd med retningslinjene fra FHI.

Stavanger tingrett forsøker å avvikle så mange saker som mulig, samtidig som smittevernet og sikkerheten for alle involverte blir ivaretatt.

Du må følge disse kjørereglene når du oppholder deg i Stavanger tinghus.

You must comply with these “rules of the road” when visiting Stavanger Courthouse

  • Hvis du er innkalt til en rettssak vil du få beskjed fra domstolen dersom den vil bli gjennomført som videomøte, eller blir utsatt. Hvis ikke du får annen beskjed skal du møte opp i tråd med innkallingen.
  • Tingretten vil sørge for at media og publikum kan følge rettssaker så langt det er mulig innenfor rammen av nødvendige smitteverntiltak, eventuelt via fjernmøteteknologi etter avtale.
  • Vi anmoder om at publikumshenvendelser i størst mulig grad blir sendt på e-post: stavpost@domstol.no
  • Det vil ikke være anledning for skoleklasser til å overvære rettssaker inntil videre.
  • Kantinen er åpen fra kl.1100-1300, tilrettelagt innenfor regler for smittevern.
  • Notarialbekreftelser: Det er timebestilling for notarialforretninger. For avtale om notarialbekreftelse må du ta kontakt på e-post med en kort beskrivelse av hva som ønskes notarialbekreftet: stav_notarial@domstol.no
  • Arv og skifte: E-post og telefonhenvendelser. For informasjon om tjenester angående arv og skifte, se denne nettsiden
  • Deponere testament: Testamenter kan enten innleveres i ekspedisjonen i 1.etasje i Stavanger tinghus, sendes pr post (Stavanger tingrett, Postboks 159 Sentrum, 4001 Stavanger) eller legges i postkassen utenfor Stavanger tinghus.
  • Oppbud: Du kan sende begjæring om oppbud i posten (Stavanger tingrett, Postboks 159 Sentrum, 4001 Stavanger), legge oppbudsbegjæringen i postkassen utenfor Stavanger tinghus, leveres i ekspedisjonen i 1.etasje i Stavanger tinghus eller sende begjæring om oppbud på e-post til STAV_skifte@domstol.no. Original må sendes i posten samme dag.

Se også felles informasjon for alle domstolene: https://www.domstol.no/kontakt-en-domstol/helse/

Til toppen