Informasjon til gjenlevende ektefelle

Til gjenlevende ektefelle

Kondolerer. Tap av ens nærmeste er en tung tid. I tillegg til savnet og sorgen skal også en del praktiske ting ordnes.

Du har som gjenlevende ektefelle rett til å overta boet uskiftet dersom du og din avdøde ektefelle kun har fellesbarn og dere har felleseie med midler over 8G, dvs. G= grunnbeløpet i Folketrygden kr 99.858,- pr 01.05.2019. Du har også rett til å overta boet uskiftet dersom dere ikke har barn og din avdøde ektefelles arvinger er vedkommendes søsken eller søskens barn og dere har felleseie med midler over 12G, dvs. G= grunnbeløpet i Folketrygden kr 99.858,- pr 01.05.2019.  

Dersom du ønsker å sitte i uskiftet bo fyller du ut og signerer skjema ”Melding om uskiftet bo” og sender skjemaet pr post til retten innen 60 dager fra avdødes bortgang.
Utfylling av ”Melding om uskiftet bo”: Når det gjelder utfylling av side 2 kan du benytte kolonne 1 dersom dere kun har felleseie.
For eiendom (leilighet, hus, hytte): Her oppføres antatt salgsverdi. Du behøver ikke innhente takst, men kun føre opp hva du tror boligens antatte salgsverdi er.
Bil og båt – her føres også opp antatt salgsverdi.
Innbo – i utgangspunktet er det 1/5 av forsikringsssummen, men her kan føres opp kr 50.-100.000,-
Bankinnskudd, aksjer, verdipapirer: Samlet sum på både deg og din avdøde ektefelle
Gjeld: Samlet gjeld på begge

Dersom dere har testament må original testament fremlegges. Dersom dere har ektepakt må original ektepakt fremlegges eller en bekreftet kopi som du får ved henvendelse til Brønnøysundregistrene. 

Hadde avdøde særkullsbarn, gjelder retten til uskifte overfor disse bare dersom de samtykker. Er de ikke myndige, kreves samtykke fra overformynderiet.

Boets verdier mindre enn 8G/12G: Ta kontakt med retten for ytterligere informasjon om skifteform  

For yngre gjenlevende ektefeller kan et eventuelt skifte være aktuelt.

Dersom din avdøde ektefelle hadde mer gjeld enn verdier ved dødsfallet, er det ikke noe å arve for deg eller andre.

Dersom ingen av dere har barn og dere har opprettet testament behøver vi å se original testamentet. 

Skjema finnes også på nettet: http://www.domstol.no – under skjema   

Ta kontakt med saksbehandler for å bestille tid for samtale dersom der ønskes ytterligere informasjon om dine rettigheter som gjenlevende ektefelle og skifteform, utfylling av skjema eller har andre spørsmål i anledning skiftet.

Skjema sendes pr post Stavanger tingrett (dødsfall hvor avdøde var bosatt i Stavanger kommune, Sola kommune, Randaberg kommune, Kvitsøy kommune, Strand kommune eller Hjelmeland kommune). Postadresse: Postboks 159 Sentrum, 4001 Stavanger. Besøkadresse: Tinghuset, Bergelandsgt. 10, Stavanger.
E-mail: STAV_skifte@domstol.no 
Telefon: 51 29 91 00
Åpningstider: 0900 – 1500

Til toppen