Informasjon til pårørende/etterlatte

Til pårørende/etterlatte

Kondolerer. Tap av ens nærmeste er en tung tid. I tillegg til savnet og sorgen må også en del praktiske ting ordnes av arvingene, deriblant oppgjør av avdødes bo. Vedlagt følger en kort oversikt over ulike private skifteformer, samt nødvendige skjema som i den forbindelse må fylles ut og sendes pr post til tingretten.

Dersom arvingene/pårørende ikke vet hva avdøde etterlater seg av midler (med midler menes bankkonto, fast eiendom, leilighet, bil, aksjer osv.), kan retten gi en fullmakt til arvingene for å undersøke avdødes formues- og gjeldsforhold. Ved hjelp av denne fullmakt kan arvingene da ta kontakt med Skatt vest for å få kopi av avdødes siste selvangivelse med opplysninger om blant annet bankforbindelse og deretter gå til banken for å få opplyst innestående og eventuell gjeld.

Brutto aktiva ved dødsdato over kr 140.000:
Dersom avdøde etterlater seg midler over kr 140.000 (bankinnskudd, eiendom (hus, hytte, leilighet), bil, aksjer o.l. – man regner ikke med vanlig innbo og løsøre) skal skjemaet ”Erklæring om privat skifte av dødsbo” fylles ut og sendes pr post til retten innen 60 dager fra avdødes bortgang. Samtlige arvinger må undertegne dette skjema på side 2.

Er dere flere arvinger må dere i tillegg bli enige om hvem som skal være fullmektig. Dette kan for eksempel være en av arvingene, en advokat eller en annen person dere ønsker skal forestå bobehandlingen. Skjemaet ”Fullmakt ved privat skifte av dødsbo” fylles da ut – hver fullmaktsgiver (arving) må fylle ut hvert sitt eget skjema - og sendes pr post til retten sammen med skjemaet ”Erklæring om privat skifte av dødsbo”.

Skulle noen av arvingene være bosatt i utlandet og ikke være i Norge når nødvendige skjema fylles ut, skal fullmakt gis på et eget skjema kalt ”Power of Attorney”.

Brutto aktiva ved dødsdato under kr 140.000: 
Hvis avdødes verdier er under kr 140.000 (bankinnskudd, bil, aksjer o.l. – man regner ikke med vanlig innbo og løsøre), er det nok at en av arvingene overtar ansvaret for avdødes forpliktelser. Vedkommende fyller da kun ut skjemaet ”Erklæring om privat skifte av dødsbo av liten verdi” og sendes pr post til retten innen 60 dager fra dødsfallet.

Skjemaene finnes også på nettet: http://www.domstol.no – under skjema   

Dersom avdøde har opprettet testament og/eller ektepakt må testamentet/ektepakten forevises retten i original.

Ta kontakt med saksbehandler for å bestille tid for samtale dersom det ønskes ytterligere informasjon om de ulike skifteformer herunder offentlig skifte, utfylling av skjema eller har andre spørsmål i anledning skiftet.

Skjema sendes pr post til Stavanger tingrett (dødsfall hvor avdøde var bosatt i følgende kommuner: Stavanger, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Strand eller Hjelmeland)
Postadresse: Postboks 159 Sentrum, 4001 Stavanger. Besøksadresse: Tinghuset, Bergelandsgt. 10, Stavanger.
E-mail: STAV_skifte@domstol.no 
Telefon: 51 29 91 00
Åpningstider: 0900 – 1500

Til toppen