Om Sunnmøre tingrett

FInne navn8.jpg

Sunnmøre tingrett er lokalisert i Ålesund. Rettskretsen omfatter 8 kommuner.

De 8 kommunene i rettskretsen er:
Ålesund, Ulstein, Hareid, Fjord, Stranda, Sykkylven, Sula og Giske

Domstolens oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Ansatte:
Sunnmøre tingrett har tilsammen 22 ansatte.

Til toppen