Om Trondenes tingrett

Finne navn.jpg

Trondenes tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Harstad, Skånland, Ibestad og Kvæfjord kommuner. Tinghuset ligger i Harstad. 

Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Telefon: 77 58 87 20
Besøksadresse: Håkonsgt. 4, 4. etg.
Postadresse: Postboks 4, 9481 Harstad
E-post: trondenes.tingrett@domstol.no
Web: www.domstol.no/trondenes

For skolene: Se mer på www.domstol.no/skole

Til toppen