Tiltak for publikumsservice og smittevern

Foto: CDC, Alissa Eckert

Tiltak for publikumsservice og smittevern ved Trondenes tingrett

Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste som må opprettholde deler av sin virksomhet knyttet til lov og orden, også i krevende situasjoner. Samtidig er det nødvendig for oss å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning.

Domstolen holder åpent for publikum og det gjennomføres tiltak for å bidra til å redusere smittespredningen. Vi ber publikum og aktører om å hjelpe til slik at dette kan skje på en god måte.

Forebyggende tiltak

  • Vi har utplassert spritdispensere for hånddesinfeksjon utenfor rettsal 1 og 2 i 4. etasje og rettssal 3 i 5. etasje. I tillegg vil det være tilgang på håndsprit i rettssalene, publikumsområdene og møterommene.
  • Det er utplassert plakater med påminnelse om håndhygiene og forhåndsregler ved hoste.
  • Vi praktiserer avstand til andre personer etter myndighetenes råd, og ber om hjelp til dette.
  • Flater som berøres av flere personer i rettssal samme dag rengjøres med overflatesprit som er utplassert, og vi ber om at du hjelper til dersom du f.eks. har vitnet og skal forlate vitneboksen.
  • Tørkepapir som benyttes kastes i utplasserte søppelbøtter.
  • Dersom du er syk eller har hoste/luftveisutfordringer ber vi om at du så langt som mulig ikke møter opp uten avtale eller innkalling.
  • Våre renholdere har i tillegg til det daglige renholdet, forsterket renhold av flater som berøres hyppig (armlener, tastatur, mus, bordflater, dørklinker ol), samt ekstra vask av publikumstoalettene midt på dagen.
  •  
  • Dødsfall og skifte: Vi oppfordrer til at skiftehenvendelser primært skal skje over telefon, og gir publikum «telefonmøte» til ett bestemt tidspunkt med en av våre saksbehandlerne. I spesielle tilfeller hvor det er nødvendig med fysisk oppmøte kan skiftesamtalene/skifteveiledningen tas i sal 2 – hvor avstandsregelen kan overholdes. Fremmøte i skifteretten skjer etter forhåndsavtale med en av skifterettens saksbehandlere.Ved henvendelser kan du sende oss en e-post til: Trondenes.tingrett@domstol.no
  • Notarialbekreftelser: Notarialforretninger utføres ved fremmøte med forhåndsavtale. Vi ønsker henvendelser på e-post med opplysninger om navn og telefonnummer, samt hvilke dokumenter som skal bekreftes og ønske om tidspunkt for fremmøte. Vi kontakter deg deretter for avtale.

 

Til toppen