Ledige stillinger

Dommerfullmektig

Konstitusjon som tingrettsdommer ved Ofoten tingrett og Trondenes tingrett

Ved Ofoten tingrett og Trondenes tingrett er det ledig en konstitusjon som tingrettsdommer i  6 måneder, med tiltredelse fra 15. mars 2021.

Ofoten tingrett og Trondenes tingrett har full fagkrets. Domstolene ledes av felles sorenskriver og har i tillegg l fast dommer, l dommerfullmektig og 5 saksbehandlere i hver domstol. Domstolene har lokaler Narvik og i Harstad. Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Kontorsted vil i hovedsak være i Harstad.

Stillingen lønnes for tiden med kroner 1.148.000,- per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2%.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Den som konstitueres vil gå direkte inn i en eksisterende portefølje, og erfaring som dommerfullmektig eller som dommer vil derfor bli særlig vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sorenskriver Kirsti Rambergtelefon 77588729/41695110.

Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes Trondenes tingrett, postboks 4, 9481 Harstad eller pr. e-post til: Trondenes.tingrett@domstol.no

Søknadsfrist: 30.11.2020

 

Til toppen