Notarialbekreftelse

Hånd med stempel over dokument
Domstolen gir en rekke forskjellige typer notarialbekreftelse.

En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av ett dokument.

Bekreftelsen gis av notarius publicus. I Norge er tingrettene og Oslo byfogdembete notarius publicus. På denne siden viser vi hvordan du går fram for å få en notarialbekreftelse.

Hvorfor må et dokument notarialbekreftes?

Notarialbekreftelse kan være nødvendig på dokumenter som skal brukes i andre land. Vanligvis er det utenlandske myndigheter, organisasjoner eller firmaer som krever dette. Ofte trenger et dokument en ytterligere bekreftelse. Dette kan være i i form av en apostille fra fylkesmannen eller legalisering gjennom Utenriksdepartementet (avhengig av i hvilket land dokumentet skal brukes).

Hvilke typer notarialbekreftelser gir notarius publicus?

Notarius publicus gir forskjellige typer notarialbekreftelser, avhengig av type dokument og hva du legger frem av dokumentasjon.Se oversikt nederst.

Hvordan får du en notarialbekreftelse?

Noen typer notarialbekreftelser krever at du møter personlig og legitimerer deg, se mer informasjon i oversikten nederst. Du trenger ingen timebestilling, alt gjøres i tingrettens ekspedisjon mens du venter.

Hva koster det?

Å få en notarialbekreftelse koster 293 kroner. Du må betale forskuddsvis i tingrettens ekspedisjon. Bruk gjerne bankkort.

Ulike typer notarialbekreftelser

Om det faglige innholdet på denne siden

Fagstoffet er hentet fra Oslo byfogdembetes nettside

 

Til toppen