Ansatte

Ansatte i Valdres tingrett                                 

Sorenskriver Pål Prestesæter
Dommerfullmektig Sigrid Marie Tybring-Gjedde Morseth
Rådgiver Else Marie Myrvold
Førstekonsulent Bjørg Eva Storrø
   
   

                                          

Til toppen