Om Vesterålen tingrett

Finne navn 8.jpg

Vesterålen tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Andøy,
Bø i Vesterålen, Hadsel, Sortland og Øksnes.

Domstolen ligger i Sortland.

Åpningstid: 08.30-15.00

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet  dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen består av sorenskriver, to dommerfullmektiger og fire saksbehandlere.

 

Til toppen