Koronaviruset - redusert drift

Grunnet koronasituasjonen utsetter tingretten de fleste rettsmøtene inntil videre.

Retten vil kun behandle saker som ved utsettelse vil medføre betydelige negative konsekvenser for opprettholdelse av lov og orden og/eller rettsikkerhet samt ved fare for liv og helse. De som blir berørt av dette vil bli informert.

Tingrettens ekspedisjon er stengt for publikumshenvendelser.
Alle henvendelser må skje per telefon (76 11 30 60) eller e-post (vesteralen.tingrett@domstol.no). Det innføres timebestilling for strengt nødvendige gjøremål.

De ansatte vil i stor grad benytte hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.
I saker som må behandles, vil retten iverksette tiltak som å lukke dørene for tilhørerne, holde fysisk avstand mellom parter og andre tiltak domstolen finner nødvendig for å forebygge smittespredning.

Se mer informasjon om redusert drift generelt i domstolene på www.domstol.no/koronavirus.

Til toppen