Arv og skifte

Møte med med saksbehandler i domstolen
I domstolen kan du få veiledning i spørsmål knyttet til arv og skifte.

Det er mange ting som skal ordnes etter et dødsfall. Domstolen vil alltid kunne gi deg rettledning om hvordan du skal gå fram. 

På disse sidene finner du svar på spørsmål som kan oppstå i forbindelse med dødsfall, for eksempel:

  • opprettelse og oppbevaring av testament
  • hva arvingene må ta stilling til etter dødsfallet
  • hva som må gjøres før nettoformuen fordeles til arvingene
  • hvilke valgmuligheter gjenlevende ektefelle/arveberettiget samboer har
  • hvem som er arving
  • hva som gjøres av retten og hva arvingene kan eller må gjøre selv

Det er laget en rekke standardskjemaer som skal brukes i forbindelse med behandlingen av et dødsbo. Trykk på "Skjema" under.

Til toppen