Arv og skifte

Møte med med saksbehandler i domstolen
I domstolen kan du få veiledning i spørsmål knyttet til arv og skifte.

Sidene gir informasjon om de generelle reglene rundt arv og skifte. For veiledning i et konkret arveoppgjør må du kontakte tingretten i kommunen der avdøde bodde.

Til toppen