Om domstolen

Domstolens lokaler

Akershus og Oslo jordskifterett dekker 18 kommuner i Viken i tillegg til Oslo.

Urban utbyggingRettskretsen preges av by- og tettstedsutvikling, bygging og utbedring av samferdselsanlegg, samt endringer av eiendoms- og strukturforhold i landbruket.

I vår del av Viken (gamle Akershus) og Oslo er det bosatt ca. 1,1 millioner mennesker, fordelt på 19 kommuner i 2 fylker.

Kommunene i vår rettskrets er:
Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm (Skedsmo, Fet og Sørum), Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo (Oppegård og Ski), Oslo, Rælingen,  Ullensaker, Vestby og Ås. Asker kommune ligger til Nedre Buskerud jordskifterett's rettskrets.

Våre kontorer er lokalisert i Skedsmogata 5,  4.etg,
over Danske Bank i sentrum av Lillestrøm.

Veiutbygging
Postadresse:      Postboks 93, 2001 Lillestrøm         

                  

Kart til våre lokaler: KART

 

  

Til toppen