Om Aust-Agder jordskifterett

jkri_om_oss.jpg

Aust-Agder jordskifterett

Fylkeshuset
Ragnvald Blakstadsvei 1
Postboks 788 Stoa
4838 ARENDAL

Tlf.  37 32 15 80

Jordskiftesoknet

Omfatter kommunene Bykle, Valle, Bygland, Åmli, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes, Froland, Gjerstad, Vegårdshei, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 08.00 til 15.30

Til toppen