Publikumservice

Prinsippene nedenfor skal være med på å legge forholdene til rette for de som henvender seg til jordskifteretten. Det er en erklæring om hvilken service publikum kan forvente når de kommer til jordskifteretten. 

I jordskifteretten er mange parter selvprosederende og trenger derfor hjelp og veiledning. 

Ved henvendelse til jordskifteretten kan du

 • Få svar på generelle spørsmål om jordskifteloven og saksområdene som hører inn under jordskifterettens virkefelt.
 • Få hjelp til å sette opp krav om sak for jordskifteretten.
 • Få hjelp til å sette opp anke i saker behandlet av jordskifteretten.
 • Som part få innsyn i alle dokumenter som angår saken.
 • Få greie på om det tidligere har vært jordskiftesak som berører en bestemt eiendom.
 • Få kopi av jordskiftekart fra tidligere jordskiftesaker innen rettens distrikt. 

Du får ikke noen forhåndsvurdering av en konkret sak. 

Når du ringer oss eller besøker oss

 • Skal du raskt få kontakt med oss og få snakke med en som kan avklare hva vi kan hjelpe deg med. 

Når du har krevd sak for jordskifteretten

 • Skal du innen 2 uker få bekreftelse på at kravet er mottatt og melding om eventuelle mangler som må rettes før kan forkynnes for motparten. 

Samtlige parter i en sak skal

 • Få kravet forkynt innen en måned etter det er mottatt av retten
 • Få tilsendt alle dokumenter innen en uke etter at de er mottatt av retten
 • Normalt få saken opp til behandling for jordskifteretten innen 3 – 6 måneder etter at kravet er kommet inn til retten
 • For store saker – få seg forelagt en framdriftsplan som avklarer hva som skal gjøres og når det skal skje
 • Få saken avsluttet uten unødvendig opphold i behandlingen
 • Når saken sluttes, få informasjon om eventuell bruk av anke på jordskifterettens avgjørelse

Rettsferien går fra 1. juli til 15. august samt jul og påske, og da kan frister og bistand som nevnt ovenfor ta lenger tid. 

 

 

Til toppen