Om oss

Jordskiftesoknet til Glåmdal jordskifterett omfatter kommunene Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Sakene er i hovedsak knyttet til omforming av eiendommer, tilrettelegging for samarbeid på tvers av eiendomsgrenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og ulike skjønn.

Glåmdal jordskifterett og Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett har inngått samarbeidsavtale og har fra 11. august 2017 felles ledelse.

.

 

Til toppen