Tema

Illustrasjon jordskiftesak
Jordskifteretten har mange verktøy for å løse uenigheter knyttet til fast eiendom.

Det er jordskifterettenes funksjon å være en problemløser rundt spørsmål knyttet til fast eiendom og rettigheter til eiendommer. Derfor tillater vi oss å bruke slagordet «Jordskifteretten – en problemløser for alle som eier en bit av Norge.»

Slagordet er noe upresist fordi det kan virke som om jordskifteretten løser alle tenkelige problemer knyttet til fast eiendom i Norge. Slik er det ikke, men jordskifteretten disponerer en rekke virkemidler som kan reparere på de ulemper som uklare og utjenlige eiendomsforhold skaper.

Til toppen