Om oss

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Sakene er i hovedsak knyttet til omforming av eiendommer, tilrettelegging for samarbeid på tvers av eiendomsgrenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og ulike skjønn.

 

Jordskiftesoknet til Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett omfatter "midtre Hedmark", dvs. kommunene Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Åmot og Trysil.

 

I tillegg til å være en jordskifterett har kontoret 3 ansatte med oppgaver for alle landets jordskifteretter innen fagområdene GIS og skogfag.

Til toppen