Årsmelding 2017

Denne gongen er det ei felles årsmelding med Nord- og Midhordland jordskifterett. Grunnen til dette er at me har felles leiing og har eit utstrakt samarbeid på fleire områder. For Indre Hordaland jordskifterett har det vore eit år med god saksavvikling med 21 saker og pr no reknar ein med at dei fleste saker ved retten blir starta innan ein 7 - 10 mnd.

Meir detaljar om årsmeldinga finn du HER

Til toppen