Nytilsett

Ny Overingeniør tilsett


 Oddbjørn Helland er tilsett som overingeniør her ved jordskifteretten og han tok til i stillinga 04.09.2017. Han kom frå stillinga som vegplanleggar i Bergen og Hordaland skogselskap.

 

Til toppen