Om Nedre Telemark jordskifterett (Om Koronasituasjonen og møter)

img_6228-2.jpg

I uke 1 og 2 er det ønskelig at henvendelser ikke gjøres pr. oppmøte i våre lokaler grunnet de innskjerpede tiltakene.

Vi er tilgjengelig pr. e-post (jskipost@domstol.no) eller telefon (33 20 20 30).

 

INFORMASJON OM RETTSMØTER IFT. KORONAVIRUS

Folkehelseinstituttet og Domstoladministrasjon har nå fastsatt en smittevernveileder for gjennomføring av rettsmøter.

Veilederen peker på tre grunnpilarer for å redusere risiko for smittespredning:

  1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Veilederen har ikke definert noen øvre grense for antall deltakere på rettsmøter. Likevel påpekes det at antallet bør begrenses til kun de som trenger å være til stede. Det som er viktig i denne sammenhengen, er at møtelokalene har tilstrekkelig størrelse, slik at det kan opprettholdes en avstand på 1- 2 meter mellom deltakerne i rettsmøtet. Det anbefales at avstanden er på minst 2 meter. Ut over dette gjelder vanlig regler med god håndhygiene og desinfisering av kontaktflater.

Slik vi oppfatter smittevernveilederen skal det være mulig å gjennomføre rettsmøter som planlagt i de aller fleste sakene vi har til behandling, forutsatt at det benyttes store nok lokaler. Unntaket gjelder saker med svært mange parter. Behandlingen av disse sakene vil inntil videre måtte stilles i bero.

Tilhører du det som regnes som en risikogruppe og ikke ønsker å møte på rettsmøte på grunn av covid-19 epidemien, må du ta kontakt med jordskifteretten. Det må da vurderes om rettsmøtet kan gjennomføres på andre måter.

Dersom du er innkalt til et rettsmøte og blir syk, er det viktig at du ikke stiller opp på møtet, men gir beskjed til jordskifteretten så fort som mulig.

Alle vil få fortløpende orienteringer i forkant av møter som er oppsatt, dersom det blir forandringer.

Vi ønsker fortsatt at parter og andre tar kontakt med oss på telefon (33 20 20 30) fremfor å møte opp i våre lokaler som følge av risiko for smittespredning.

Se kart fra google maps eller pdf-kart

Domstolen består av tre dommere, en jordskiftedommerfullmektig, tre ingeniører, en skogkonsulent og to saksbehandlere.

Vi holder til i Grenland Næringspark på Nenset i Skien.

               

Kommuner som ligger i vårt virkeområde er: Bamble, Bø, Drangedal, Kragerø, Nome, Notodden, Porsgrunn, Sauherad, Siljan og Skien.

Til toppen