Dokumentkilder

Grenser og rettigheter er av sentral betydning i de sakene jordskifteretten behandler. Det er partenes ansvar å finne dokumentasjon for sine påstander.

Aktuelle dokumenter kan være:

- Protokoll for skylddelingsforretning (vanlig for eiendommer skilt ut før 1980)

- Målebrev med tilhørende kart (vanlig for eiendommer skilt ut fra og med 1980)

- Protokoll og kart fra tidligere jordskifter/utskiftninger

- Kart av eldre dato, f.eks. Økonomisk kartverk (ØK)

- Flyfoto av eldre dato

Alle eiendommer i Norge har et eget grunnboksblad. Dette gir oversikt over hvilke dokumenter som er tinglyst på eiendommen. Arkivverket har skanna tinglyste dokument frem til ca 1950 og gjort de tilgjengelige på nettet.

Der kan du finne skylddelingsdokumenter, skjøter osv.
Dokumentene ligger i kronologisk rekkefølge.

Gå inn på Digitalarkivet/Skannede pantebøker og panteregistre. Se under Lenker Velg Pantebok og deretter fylke og evt. embete. Pantebøkene ligger angitt med årstall og sortert etter Sorenskriverembete.

Originaldokumentene oppbevares hos Statsarkivet i Bergen og Statens Kartverk på Hønefoss. Kopi kan bestilles hos disse.

Til toppen