Årsmelding 2018

Felles årsmelding for Nord- og Midhordland og Indre Hordaland jordskifterettar er klar. Denne syner at det har vore stor aktivitet i året som har godt og ein har fått slutta fleire saker enn det har kome inn. Ventetida har gått noko ned. Fokus på mekling har vore ein av tiltaka her. Årsmeldinga finn du her

Til toppen