Eksempelsaker

Klubbe og lover.jpg

Her kan du finne eksempel på saker behandla av jordskifteretten. De fins også saker under menypunktet Innsyn - Rettskraftige saker

Grensefastsetting:: 
15-198265  RFA  ÅSEN
16-136038 RFA  Alvheim
16-182339 RFA  Berfjord
16-185217 RFA  Nipa
17-090137  REN   Alvheim 
17-090328 RFA  Hanøen
 
Rettsutgreiing:
16-051991 REN  Grindevoll
16-040516 RFA   Kolevåg
16-057303 REN   Foldnes
 
Rettsutgreiing i sjø: 
 
Veisaker :        
1200-2006-0056  Fjellsende           
1200-2007-0040  Kjerrgarden
16-155543 REN  Rosvold
16-194522 RFA  Krokås
 
Bruksordningssaker i og ved sjø:
 
Oppløsning av sameie:
15-199753 RFA    VIK 
 
Jakt:
 
Beite:
15-198949 REN Fjellsbø søndre kartbl. 1   kartbl. 2
 
Skjønn:
17-006235 SKJ  Raknes nedre
 
Rettsforlik: 
17-130584 REN  Haus prestegård

16-051618 RFA  Vinnes

 
 
Til toppen