Om Nord- og Midhordland jordskifterett

Statens hus, Bergen

Er du på jakt etter en sak som tidligere er blitt behandlet av jordskifteretten, kan du søke i jordskifterettenes saksarkiv. I jordskifterettenes saksarkiv søker du på kommune, gnr. og bnr. Du kan få kart og ev. rettsbok tilsendt til din e-post. Viss du får svar om at "Rettsboka du søker er desverre ikke tilgjengelig på nett. Kontakt jordskiftedomstolen" er det ofte Statsarkivet som er rette vedkommende.

Nord- og Midhordland jordskifterett sender eldre saksmapper til Statsarkivet i Bergen og saker før 1985 er oppbevart der.

Vi arbeider med å løse ulike typer problemer knyttet til fast eiendom. En sak for jordskifteretten kan omfatte klarlegging av grenser og eiendomsforhold eller endringer av eiendommer og eiendomsforhold.

Dersom du eier en eiendom i noen av disse kommunene; Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, FedjeKvam, Alver, MasfjordenModalen, Bjørnefjorden, OsterøySamnangerVaksdal eller Øygarden kan du kreve sak for Nord- og Midhordland jordskifterett, se Kontakt oss i venstre kolonne.

Kravskjema m.m. finner du under  Kreve sak menyen.

Fullmakt til å kreve sak ved Nord- og Midhordland jordskifterett finner du her fullmakt til å kreve sak

Viss du er part i en sak kan du også ha behov for å gi noen fullmakt, slik fullmakt finner du her fullmakt.

 

Til toppen