Historikk

Jordskifte har lange tradisjoner i Norge. På jordskifte.no under om jordskiftedomstolene "Jordskiftevirksomheten i et historisk perspektiv" kan du få et lite innblikk i den historiske utviklingen.

De første bestemmelsene om visse former for jordskifte går tilbake til landsloven av 1274.

I 1882 kom ny lovgivning som la utskiftningen til en særdomstol, utskiftningsretten.
Ved lovendring i 1934 ble det gitt hjemmel til å holde grensegang som egen sak.

Med jordskifteloven av 1950 kom begrepet jordskifte til erstatning for utskiftning.
I Hordaland var det frem til 1985 flere jordskiftesokn. Protokollene / rettsbøkene fram til denne tid er sendt til Statsarkivet i Bergen for oppbevaring der.   

I 1985 ble Fylkesjordskiftekontoret i Hordaland opprettet og flere jordskiftesokn ble slått sammen.

Indre Nordhordland jordskiftesokn, Ytre Nordhordland jordskiftesokn og Midhordland jordskiftesokn ble til Nord- og Midhordland jordskifterett.

31.12.2001 ble Fylkesjordskiftekontorene avviklet og alle jordskifterettene fikk en direkte administrativ linje til sentraladministrasjonen i Landbruks- og Matdepartementet.

I Hordaland ble Hardanger jordskifterett nedlagt og soknegrensene justert slik at Kvam herad kom under Nord- og Midhordland jordskifterett. De andre kommunene i Hardanger hører no til Indre Hordaland jordskifterett på Voss.

I 2006 ble alle landets jordskifteretter administrativt underlagt Domstoladministrasjonen, sammen med de alminnelige domstolene.

Til toppen