Kontakt oss

Nord- og Midhordland jordskifterett

Besøksadresse:  Statens hus, Kaigaten 9, 5016 Bergen

Postadresse:      Postboks 7316, 5020 Bergen

Åpningstider i Statens hus er : 08:00 - 15:45 / 08:00 - 15:00

Telefon:   55 69 37 00         

E-post:      jberpost@domstol.no         
Internettwww.domstol.no/jber

Jordskifteretten kan kun gi veiledning i hvordan man krever sak og orientere om sakstype og saksgang. Dersom du vurderer å kreve sak for jordskifteretten og derfor trenger veiledning av en jordskiftedommer, kan du ringe mellom kl. 13.00 og 14.00. 

Utfylt kravskjema må sendes jordskifteretten pr. post

Fakturaadresse:                                                                                             

Domstoladministrasjonen, Fakturamottak DFØ, pb 4716 Torgarden, 7468 Trondheim, (org.nr. 976305329)

Til toppen