Pågående saker

Nord- og Midhordland jordskifterett har for tiden 100 foreliggende saker

5 saker er sendt til Ytre Sogn og Sunnfjord jordskifterett i Førde for behandling der.

1 sak er sendt til Marnar jordskifterett i Kristiansand for behandling der.

Hittil i 2018 har vi fått inn 45 saker og vi har avsluttet 45 saker. 

 

 

 

 

 

 

Til toppen