Aktuelt

Koronavirus: Midlertidig stenging

På grunn av situasjonen med spredning av koronavirus, og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, er ekspedisjonen stengt inntil videre. For tjenester og spørsmål gjelder: Du kan kontakte og få informasjon på telefon 62782350 eller e-post: jtynpost@domstol.no Domstolene i Nord-Østerdal har også besluttet å utsette alle rettsmøter. Det vil heller ikke bli beramm...

Kart og beskrivelse over grenser i RØG-saken

I forbindelse med Forsvarets etablering av Regionfelt Østlandet Gråfjellet ble det fattet skifteplanvedtak som førte til behov for å merke en rekke nye grenser samt å merke opp igjen en del eksisterende grenser fordi det ble en ny eier på en eller begge sider av grensa.  Etter at avmerking og innmåling nå er gjennomført er det utarbeidet grensebeskrivelse for alle berørte grenser. For hver gren...

Til toppen