Situasjonen med koronavirus

På grunn av situasjonen med spredning av koronavirus, og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, er ekspedisjonen stengt inntil videre.

For tjenester og spørsmål gjelder:

Du kan kontakte og få informasjon på telefon 62782350 eller e-post: jtynpost@domstol.no

Domstolene i Nord-Østerdal har også besluttet å utsette alle rettsmøter. Det vil heller ikke bli berammet nye møter inntil videre.

Til toppen