Kort historikk

Grensegang Tolga 12-07.1958.jpg

 

Jordskifteretten har vært en særdomstol, i alle fall fra 1882.

Fram til 1950 var navnet på organisasjonen Utskiftningsvesenet.

Nord-Østerdal jordskifterett ble etablert på Tynset i 1986. Jordskifteretten på Tynset var da underlagt fylkesjordskiftekontoret i Hedmark.
1. januar 2002 ble Fylkesjordskiftekontoret avviklet og Nord-Østerdal jordskifterett fikk en direkte administrativ linje til sentraladministrasjonen i Landbruksdepartementet.

I 2006 ble alle landets jordskifteretter administrativt underlagt Domstolsadministrasjonen, sammen med de øvrige domstolene i landet

Til toppen