Pågående saker

I større saker det hensiktsmessig å kunne kommunisere med parter og offentligheten via internett. Under finner du linker til en del saker som domstolen har under arbeid.

Nord-Østerdal jordskifterett avslutter  ca. 30-40 saker hver år. Dette kan være saker med fra to til flere hundre parter. Noen saker er avsluttet etter ett møte og andre saker kan ta flere år.

Til toppen