Brattfjell

Det ble ved oppstart av saken opplyst at sakens dokumenter ville bli publisert på internettsiden vår.

Da publisering av saksdokumenter på nettsiden ikke er i samsvar med reglene for innsyn jf. jordskifteloven § 16-1 og jf. tvisteloven § 14-2, kan likevel ikke dokumenter i saken publiserers her.

 

 

 

 

 

 

DA ber jordskifterettene innrette seg i h.t. det aktuelle regelverket. Inntil en fullt ut utviklet Aktørportal er på plass har vi forståelse for at dette i noen saker innebærer et betydelig merarbeid og økte portokostnader.

Til toppen