Fullmaktsskjema

klubbe og lover.jpg

Dersom du er part i en sak hos jordskifteretten men ikke kan møte i retten selv, har du mulighet til å stille med stedfortreder. Forutsetningen er at den som møter for deg har en fullmakt.

Fullmakten gir fullmaktshaver rett til å foreta alle prosesshandlinger i saken, herunder å møte på rettsmøter, inngå rettsforlik og motta innkallinger og forkynninger i saken, jf. tvisteloven § 3-4.

Dersom fullmakten kun skal gjelde for rettsmøte, må dette presiserers på skjemaet.

Fullmaktsskjema må være underskrevet av hjemmelshaver.

Fullmaktsskjema finner du her.

Til toppen