Hvem kan kreve sak?

Hvem kan kreve sak?

Alle som eier en eiendom eller har en varig bruksrett, om som har problem med sin eiendom som kan løses etter reglene i jordskifteloven, kan kreve sak for jordskifteretten. I tillegg kan noen offentlige myndigheter kreve sak uten å være grunneier eller rettighetshaver.

Hovedregelen er at det er nok at en grunneier eller en rettighetshaver krever sak. Det er ikke nødvendig at alle er enige, eller at det et flertall godkjenner et slikt krav. For saker som kreves med hjemmel i jordskifteloven § 2 bokstav h og i gjelder andre regler, jf. jordskifteloven § 5. For de sakene er det ikke tilstrekkelig at kun en part krever sak alene.

Det er opp til jordskifteretten å vurdere om kravet skal fremmes til behandling som en jordskifte- eller grensegangssak. Denne vurderingen gjøres helt uavhengig av antall rekvirenter som har underskrevet kravet.

Jordskifteretten kan aldri arbeide med en sak av eget tiltak. Det må foreligge krav om sak fra en som har hjemmel til å kreve, før jordskifteretten kan starte arbeidet med saken.

Til toppen