Hvordan gjennomføres en sak?

 

Eier du «en bit av Norge»? Vet du nøyaktig hva du eier og hvor grensene går? Har du et ryddig og godt forhold til naboene dine? Kan du bruke eiendommen uten at det fører til problemer for deg selv eller andre?

Mange kan svare ja på slike spørsmål fordi det ikke har vært problemer med grenser eller rettigheter – eller kanskje fordi jordskifteretten har løst problemene tidligere.

Noen trenger hjelp til å finne eller få bestemt grenser, mens andre kanskje har kjørt seg fast i samarbeid om en veg. Sakene som behandles ved jordskifterettene, er svært forskjellige både i innhold og omfang. Derfor er det vanskelig å beskrive saksgangen generelt, men vi prøver her å gi et inntrykk av hvordan arbeidet foregår.

Til toppen