Jordskifteloven

På Lovdata sine sider finner du en oversikt over Norges lover, også den gjeldende jordskiftelov. Her er link til jordskifteloven

Som en forsøksordning er det innført rettsmekling for noen sakstyper i jordskifteretten. Her er link til rettsmeklingsforskriften på Lovdata.

Til toppen