Sakskostnader

 

Kostnadene med ei jordskiftesak baserer seg på gebyrreglar med utgangspunkt i rettsgebyret (R) som i 2019 er på kr. 1 150,-
Gebyrreglane er:

Registreringsbegyr

  5 * R

 

Gebyr pr part

 2 * R

 

Gebyr pr. 0,5 km merka grense

 2 * R

 

 

I tillegg kjem kostnader til grensemerke med om lag kr 50,- pr merke.

Rekvirenten (den som krev saka) må normalt forskotere registreringsgebyret, men kostnadene blir ved avslutting av saka fordelt mellom partane etter den nytten kvar enkelt har hatt av saka.

I tabellen under kan ein sjå ca. kostnader ut frå antal partar og antal km merka grense. Kostnader til evt. meddommarar kjem i tillegg til gebyra i tabellen. Kostnader i 1000 kr

Kostnader ved grensemerking

             Km. grense

 


1 km

 


1,5

 


2 km

 


2,5

 


3 km

 


4 km

 


5 km


10 km

Partar 0 0,5

2

11'

13'

16'

18'

21'

24'

26'

31'

36'

62'

3

13'

16'

18'

21'

23'

26'

28'

34'

39'

64'

4

15'

18'

21'

23'

26'

28'

30'

36'


41'


66'

5

18'

20'

23'

25'

28'

30'

33'

38'

43'

69'

6

20'

23'

25'

28'

30'

33'

35'

40'

46'

71'

7

22'

25'

27'

30'

33'

35'

38'

43'

48'

73'

8

25'

27'

30'

32'

35'

37'

40'

45'

50'

76'

9

27'

29'

32'

35'

37'

40'

42'

47'

52'

78'

10

29000

32000

34000

37000

39000

42000

45000

50000

55000

80000

 

 

Til toppen