Dommere

jordskiftedommere og parter under et rettsmøte
Jordskiftedommerne både mekler og administrerer rettsmøtene.

Jordskiftedommere har samme funksjon som en dommer i tingretten innenfor sitt spesialiserte saksområde.Til toppen