Klage på dommere

Vil du klage på en dommer?

Hvis du mener at en dommer overtrer de plikter han eller hun har som dommer, eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk, kan du ha rett til å klage til Tilsynsutvalget for dommere. Utvalget kan ilegge dommeren disiplinærtiltak gjennom kritikk eller advarsel.

Mer informasjon på domstol.no/tilsynsutvalget

 

Til toppen